Feed on
Posts
Comments

Oracolul

Iar cel dintâi p??i în templu. Se desc?l?? pe treptele tocite ?i p??i. Atingând cu talpa piatra rece, poroas?.

În fa?a oracolului îngenunche. Î?i acoperi ochii cu palmele, a?a cum cerea ritualul, ?i ?opti rug?ciunea. Atinse apoi piatra cu fruntea ?i a?tept?.

Întunericul îl înv?lui ?i nimeni din afar? nu-l mai putea vedea. ?i nimeni nu-l putea auzi. Abia atunci creast? de lumin? purpurie se rev?rs? dinspre piatra oracolului ?i vocea din adânc întreb?:

-Ce îmi ceri?

-Fericire, de voi fi vrednic! r?spunse a?a cum se cerea.

-Prea bine. De vei ?ti r?spunde întreb?rii vei primi ceea ce îmi ceri.

-De voi fi vrednic! ?opti.

Apoi lumina se înmuie ?i î?i schimb? culoarea, prinzând ape verzi. Iar dinspre piatra oracolului veni întrebarea:

-Ce e aceea fericire?

-S? am de toate ?i nimic s? nu-mi lipseasc?, nici mie, nici alor mei.

Lumina se curm?. Dinspre piatr? o ghear? lung? sângerie se întinse ?i îl prinse pe cel dintâi. ?i îl înghi?i înl?untrul s?u de parc? nici nu ar fi fost. Apoi întunericul se risipi ?i doar o vini?oar? sub?ire de sânge se mai prelingea din piatra pulsând.

Iar cel de al doilea p??i în templu. Se desc?l?? pe treptele tocite ?i p??i. Atingând cu talpa piatra rece, poroas?. Mergea cu pas ?ov?itor. Privind cu spaim? de jur împrejur. Atingând piatra coloanelor. Tem?tor, regretând parc? cutezan?a care îl adusese aici.

În fa?a oracolului îngenunche. Î?i acoperi ochii cu palmele, a?a cum cerea ritualul, ?i ?opti rug?ciunea. Cu voce tremurat?. Printre degete privea spre piatra veche. Atinse apoi piatra cu fruntea ?i a?tept?.

Piatra se tulbur? ?i stârni vuiet ?i mi?care de aer. ?i din nou î?i acoperi ochii cu palmele. ?i rosti rug?ciunea. ?i atinse piatra cu t?mpla. F?r? a mai îndr?zni s? dea drum privirii printre degete.

Întunericul îl înv?lui, într-un târziu, ?i nimeni din afar? nu-l mai putea vedea. ?i nimeni nu-l putea auzi. Abia atunci creast? de lumin? purpurie se rev?rs? dinspre piatra oracolului ?i vocea din adânc întreb?:

-Ce îmi ceri?

-Bog??ie ?i via?? lung?! De voi fi vrednic! r?spunse a?a cum se cerea.

-Prea bine. De vei ?ti r?spunde întreb?rii vei primi ceea ce îmi ceri.

-De voi fi vrednic! ?opti ?ov?ielnic. Ar fi fugit. Teama îl cuprinsese. ?tia c? e prea târziu.

Apoi lumina se înmuie ?i î?i schimb? culoarea, prinzând ape verzi. Iar dinspre piatra oracolului veni întrebarea:

-De ce trebuie s? se team? cel ce cere?

Nu r?spunse. ?tia c? r?spunsul îi e împlinire sau sfâr?it. Ezita. Tremura din toate încheieturile. Toat? carnea i se înfiora. Î?i socotea în barb? r?spunsul ?i nu cuteza a-l da.

Lumina se schimba încetul cu încetul. Verdele întunecat se lumina, devenind galben apoi, ca un m?r care începe a se pârgui. Iar încetul cu încetul se înro?i ?i începu s? pulseze, semn c? r?gazul se apropie de sfâr?it. Când lumina se f?cu sângerie se gr?bi s? r?spund?:

-C? nu va primi ceea ce cere?

-C? nu e vrednic de ceea ce cere! r?spunse tun?toare vocea.

Lumina se curm?. Dinspre piatr? o ghear? lung? sângerie se întinse ?i îl prinse pe cel dintâi. ?i îl înghi?i înl?untrul s?u de parc? nici nu ar fi fost. Apoi întunericul se risipi ?i doar o vini?oar? sub?ire de sânge se mai prelingea din piatra pulsând.

Iar cel de al treilea p??i în templu. Era descul?, c?ci t?lpile lui nu cunoscuser? bog??ia înc?l??rilor, iar trupul s?u nu ?tia risipa bun?st?rii. P??i. Atingând cu talpa piatra rece, poroas?.

În fa?a oracolului îngenunche. Î?i acoperi ochii cu palmele, a?a cum cerea ritualul, ?i ?opti rug?ciunea. Atinse apoi piatra cu fruntea ?i a?tept?. F?r? umilin?? ?i f?r? seme?ie. Dar cu ochi lumina?i de dor.

Întunericul îl înv?lui ?i nimeni din afar? nu-l mai putea vedea. ?i nimeni nu-l putea auzi.  ?i temere nu îl încerca. Pentru c? nimic nu avea ?i nimic nu putea pierde. Abia atunci creast? de lumin? purpurie se rev?rs? dinspre piatra oracolului ?i vocea din adânc întreb?:

-Ce îmi ceri?

-Ani! ?i sunt vrednic!r?spunse mai cutez?tor decât se cerea.

-Prea bine. De vei ?ti r?spunde întreb?rii vei primi ceea ce îmi ceri.

-Sunt vrednic! spuse f?r? trufie, dar cu încercat? credin??. ?i în ochii s?i ochi nev?zu?i se oglindir?. ?i ?tia c? e vrednic. ?i nume nespus îi st?tea pe buze ?i ?tia c? nu pentru sine doar cere.

Apoi lumina se înmuie ?i î?i schimb? culoarea, prinzând ape verzi. Iar dinspre piatra oracolului veni întrebarea:

-C??i ani ?

-To?i cei de acum ?i de apoi. -strig? f?r? ezitare.

Lumina se curm?.  Iar piatra se sf?râm?, pref?cându-se în nisip. ?i nisipul se învolbur? ?i se ridic? a?ezându-se dup? un contur anume. Se aduna nisipul gr?un?? cu gr?un?? ?i pl?m?dea pere?i de cas?. Iar lumina începea s? sape în întuneric ?i s? pun? cer albastru deasupra casei. Templul disp?ruse ?i încerc?rile zeilor.

A p??it spre cas?. ?i a strâns mâna care îl a?tepta în pridvor. Iar zeii, birui?i, au pus prunc în leag?nul de pe prisp?. Pizmuindu-l, dar dându-i cele de care se ar?tase vrednic.

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X